Mer peng­ar

Vi i Kista - - NYHETER -

Re­ge­ring­en ökar an­sla­gen till ide­el­la för­e­ning­ar som äg­nar sig åt läx­hjälp.

Från och med den 5 april 2016 gäl­ler en för­ord­ning som in­ne­bär att sum­man peng­ar som öron­märkts för ide­el­la för­e­ning­ar för­dubb­las, från fy­ra till åt­ta mil­jo­ner kro­nor per år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.