Pa­ra­di­set på den tys­ka vin­vä­gen

6 da­gar på 4-stjär­nigt ho­tell i Dei­des­heim

Vi i Kista - - NYHETER -

Ste­i­gen­ber­ger Ho­tel Dei­des­heim

Den ro­man­tis­ka vin­byn Dei­des­heim i Syd­tyskland lig­ger som en li­ten gömd ju­vel mitt på den tys­ka vin­vä­gen, nä­ra den vack­ra flo­den Rhen (23 km), och på ett par tim­mars körav­stånd från Frank­ri­ke och Al­sa­ce. Plat­sen är in­te så känd av oss skan­di­na­ver, men det kan verk­li­gen re­kom­men­de­ras att re­sa hit: Här kan du se fram emot ett bo­en­de på ett fyr­stjär­nigt, tyskt kva­li­tets­ho­tell med stor träd­gård och ute­ter­rass – med den skö­na adres­sen Pa­ra­di­esgar­ten – mitt bland den kän­de vin­till­ver­ka­ren Bas­ser­man Jor­dans vin­od­ling­ar. En per­fekt se­mester­bas på kort pro­me­na­dav­stånd in till den stäm­nings­ful­la byn, som sju­der av stäm­ning med si­na kul­ler­stens be­lag­da ga­tor, hi­sto­ris­ka bygg­na­der och vin­ba­rer med fin, tysk vin­kul­tur.

An­komst: Val­fri t.o.m. 1/5 och 27/6-1/8 2016.

Barn­ra­batt 1 barn 0-5 år gra­tis. 1 barn 6-14 år ½ pri­set. 3 över­natt­ning­ar in­kl. 1 x 3-rät­ters mid­dag/buffé 2.199:-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.