GRAT­TIS

Vi i Kista - - FAMILJ -

Änt­li­gen är det dags för dig, Al­fred San­tes­son, att fyl­la 6 år. Som du har vän­tat på och läng­tat ef­ter den­na dag. Mas­sor av grat­tiskra­mar från mam­ma, pap­pa, Ax­el, Al­va och Ar­vid. Vi äls­kar dig! Hipp hipp hur­ra le be­be Pelle på 40-års­da­gen öns­kar da­mer­na! Grat­tis äls­ka­de Le­ah på din 3-års­dag den 20 april. Många pus­sar och kra­mar från mor­mor, mor­far och mor­bror Henrik. Vi äls­kar dig! Med ett här­ligt se­mes­ter­min­ne vill vi gra­tu­le­ra Nin­ja som fyl­ler 10 år den 17 april. Grat­tiskra­mar från far­mor och far­far.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.