MER Bo­tox

Vi i Kista - - HÄLSA & SKÖNHET -

Reg­ler­na gäl­lan­de vem som får ut­fö­ra Bo­tox­be­hand­ling­ar är i Sve­ri­ge få. En per­son utan for­mell me­di­cinsk utbildning får in­ji­ce­ra Bo­tox. Det räc­ker med att verk­sam­hets­che­fen, som in­te hel­ler be­hö­ver ha for­mell me­di­cinsk utbildning, gör be­döm­ning­en att en an­ställd är till­räck­ligt kun­nig för att få in­ji­ce­ra Bo­tox.

Fel­ak­tigt ut­förd Bo­tox­be­hand­ling kan ge all­var­li­ga ska­dor.

REG­LER. SKA­DOR.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.