164 fes­ti­va­len i Kis­ta

Vi i Kista - - FAMILJ -

al­borgs ran­de med scen­pro­gram av, med och för ung­do­mar 15:00-22:00. Över 50 ar­tis­ter. El­den tänds kloc­kan 19:30. Ti­dig fa­mil­je­vän­lig start i år med po­lis­bil, brand­kår, sk­damm, konst­vägg och dans­stopp.

Val­borgs­mäs­so­af­ton lör­dag 30 april kloc­kan 14.00 Fes­ti­va­len bör­jar i par­ken utan­för Kis­ta ung­doms­gård, Jyl­lands­ga­tan 16. Mer in­for­ma­tion 08752 64 56.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.