Välj en för­sko­la nä­ra dig

Vi i Kista - - FAMILJ -

Rin­ke­by-Kis­ta stads­dels­för­valt­ning ger var­je år ut en för­teck­ning över al­la för­sko­lor i om­rå­det, bå­de kom­mu­na­la och pri­va­ta. Fol­dern nns att häm­ta på med­bor­gar­kon­to­ren i Rin­ke­by och Hus­by, el­ler i stads­dels­för­valt­ning­ens re­cep­tion i Kis­ta, Bor­gar­fjordsga­tan 14.

Mer in­for­ma­tion om för­sko­lor­na hit­tar du ock­så på stock­holm.se/jam­for

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.