Väl­kom­men till Håll Sve­ri­ge Rent och Stock­holms stads skräpp­loc­kar­da­gar – en na­tio­nell kam­panj mot ned­skräp­ning och för en re­na­re värld. Ak­ti­vi­te­ter­na på­går In­te ba­ra sko­lor, för­sko­lor, fö­re­tag och för­e­ning­ar kan del­ta. Pri­vat­per­so­ner är ock­så väl­kom­na.

Vi i Kista - - FAMILJ -

–1 maj. 25 april

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.