Ori­go – Re­surs­cent­rum mot he­ders­re­la­te­rat för­tryck och våld

Vi i Kista - - FAMILJ -

Ori­go är Sve­ri­ges förs­ta myn­dig­hets­ge­men­sam­ma re­surs­cent­rum som har fo­kus på ung­do­mar som le­ver med he­dersnor­mer. På Ori­go er­bjuds stöd och råd­giv­ning till ung­do­mar som ut­sätts el­ler ris­ke­rar att ut­sät­tas för he­ders­re­la­te­rat för­tryck och våld. Man får va­ra ano­nym och all per­so­nal ta­lar svens­ka, eng­els­ka och någ­ra ta­lar and­ra språk såsom tur­kis­ka, kur­dis­ka, as­sy­ris­ka och ara­bis­ka.

Läs mer på ori­gosthlm.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.