Mu­sik­fest i Stock­holm un­der Eu­ro­vi­sion Song Con­test

Vi i Kista - - FAMILJ -

När Stock­holm står värd för Eu­ro­vi­sion Song Con­test blir det mu­si­ky­ra i sta­den. I Eu­ro­vi­sion Vil­lage, som öpp­nar 6 maj i Kungs­träd­går­den, kan du än­da fram till dan­den, mat, ak­ti­vi­te­ter och se täv­ling­en på stor­bilds­skärm. Ett sten­kast bort vid Skepps­bron lig­ger Eu­ro Fan Café, som öpp­nar re­dan 2 maj. Där kan du från lunch­tid till kloc­kan 20.00 äta mat, um­gås och var­för in­te del­ta i en quiz el­ler träf­fa nå­gon av ar­tis­ter­na! stock­holm.se/eu­ro­vi­sion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.