Väl­kom­men ut i sko­gen, värl­dens bäs­ta lek­plats!

Vi i Kista - - FAMILJ -

vi­te­ter, rö­rel­se och sam­tal om na­tu­ren.

Du kan bör­ja i Skär­hol­men el­ler Bredäng och det spe­lar ing­en roll var på barn­spå­ret du bör­jar el­ler slu­tar. Det går bra att kli­va på och av var du vill!

Du hit­tar mer in­for­ma­tion och barn­spårs­kar­tan på stock­holm.se/satrasko­gen. Barn­spå­ret är ett sam­ar­be­te mel­lan Stock­holms stad och Fri­lufts­främ­jan­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.