Lå­sa fast cyk­lar­na på ett sä­kert sätt. Nu pla­ne­rar vi ett stort par­ke­rings­ga­rage med plats för 600 cyklar sö­der om Cen­tral­sta­tio­nen, be­rät­tar Per-Åke Tjärn­berg, in­gen­jör vid tra­fik­kon­to­ret. Med cykel kan du fär­das re­la­tivt långa sträc­kor på kort tid. Cy­ke

Vi i Kista - - FAMILJ -

stock­holm.se/ kli­mats­mar­ta­s­tock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.