Så myc­ket sol strå­lar på ditt tak

Vi i Kista - - FAMILJ -

Fun­de­rar du på att in­stal­le­ra sol­cel­ler? Nu kan du, ge­nom en in­ter­ak­tiv kar­ta, se hur myc­ket sol som ly­ser på just ditt tak. Läs mer på ener­gi­rad­giv­ning­en. se/stock­holmso­lin­ven­te­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.