Ju­ri­disk råd­giv­ning

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Ju­ri­disk råd­giv­ning på Hus­by bib­li­o­tek. Ju­rist Do­na Ha­ri­ri ger ju­ri­disk råd­giv­ning på ara­bis­ka och svens­ka varan­nan ons­dag kl. 17.30–19.00. Drop-in. bi­dra med eg­na tan­kar och re­flek­tio­ner, di­na och and­ras tan­kar pub­li­ce­ras di­rekt i ap­pen och på di­gi­ta­la skär­mar i bib­li­o­te­ket. I ap­pen väl­jer du om du vill hö­ra po­e­ter­nas tex­ter på svens­ka, ara­bis­ka, per­sis­ka el­ler eng­els­ka. Un­der pe­ri­o­den 27 april – 4 maj har vi gui­da­de vis­ning­ar av Ex­il som ut­går från in­fo­dis­ken på Kis­ta bib­li­o­tek, du be­hö­ver in­te för­an­mä­la dig. Mer in­fo på Kis­ta bib­li­o­teks hem­si­da. Pre­miär 27 april kloc­kan 17.00.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.