Fri­zon: För­fat­ta­re och hb­tq-ak­ti­vist

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Möt fristads­för­fat­ta­ren Ah­med Mo­ha­med i ett sam­tal på ara­bis­ka med Bal­sam Ka­ram på Kis­ta bib­li­o­tek den 28 april kl. 18. Pro­gram­met in­går i Fri­zons-pro­jek­tet där fristads­för­fat­ta­re mö­ter si­na lä­sa­re på det eg­na språ­ket. Sam­ta­let kom­mer att kret­sa kring hans skri­van­de och var­da­gen, ut­i­från en hb­tq­kon­text, främst med ut­gångs­punkt i Mel­la­nöstern. Sam­tals­le­da­re är Bal­sam Ka­ram, bib­li­o­te­ka­rie i Rin­ke­by och stu­dent vid Lit­te­rär ge­stalt­ning. Språk: ara­bis­ka. Plats: Kis­ta bib­li­o­tek. Tid: 18.00–19.00. Varmt väl­kom­na!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.