Bok­fi­ka på Hus­by bib­li­o­tek

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

För dig mel­lan 7 och 11 år! Tyc­ker du om att lä­sa el­ler vill få tips om böc­ker? Gil­lar du ka­kor? Ja, då är du väl­kom­men till Hus­by bib­li­o­teks bok­fi­ka­träf­far. Vi träf­fas och pra­tar om bra och då­li­ga böc­ker, ger varand­ra bok­tips och fi­kar till­sam­mans. Ta gär­na med nå­gon bok du gil­lar att tip­sa om. Vi träf­fas kloc­kan 13.00. Ing­en för­an­mä­lan. Plats: Hus­by bib­li­o­tek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.