Sha­kespe­a­re in Zaa­ta­ri

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Öp­pen fö­re­läs­ning om di­aspo­ra och ex­il med ut­gångs­punkt i be­rät­tel­ser­na om re­gis­sö­ren, ma­nus­för­fat­ta­ren och skå­de­spe­la­ren Na­war Bul­buls och för­fat­ta­ren Man­sour Al Man­sour. Fö­re­lä­sa­re är An­ni­ka Ra­bo, pro­fes­sor i so­ci­a­lan­tro­po­lo­gi vid Stock­holms uni­ver­si­tet. Fö­re­läs­ning­en är del av det på­gåen­de vand­rings­dra­mat EX­IL – fria poeter på flykt. Kloc­kan 17.00–18.00. Plats: Kista bib­li­o­tek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.