Fö­re­läs­ning

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

För­vand­ling­en i flyk­ten: Nel­ly Sachs i Sve­ri­ge. Öp­pen fö­re­läs­ning om lit­te­ra­tur­pris­ta­ga­ren och ex­il­po­e­ten Nel­ly Sachs. Fö­re­lä­sa­re är lit­te­ra­tur­ve­ta­ren Da­ni­el Pe­der­sen, som ny­li­gen dis­pu­te­ra­de med av­hand­ling­en ”Tå­rar­nas po­e­tik” om Sachs ti­di­ga för­fat­tar­skap. Fö­re­läs­ning­en är del av det på­gåen­de vand­rings­dra­mat EX­IL – fria poeter på flykt. Kloc­kan 17.00–18.00. Plats: Kista bib­li­o­tek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.