Val­borg på Hus­by gård

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Om du är mel­lan 9 -12 år och vill hit­ta på ro­li­ga och bra Väl­kom­men att fi­ra Val­borg på Hus­by gård. Musik, vår­tal, fem­kamp för al­la barn kloc­kan 17.00–18.00. Elden tänds kloc­kan 20.00. Hus­by konst­hall och Hus­by gårds kafé är öpp­na till kloc­kan 21.00. Plats Hus­by gård, 164 30 Kista. I sam­ar­be­te med: Rin­ke­by-Kista Stads­dels­för­valt­ning, Hus­by Kul­tur­kvar­ter, Nor­ra Jär­va Stads­dels­råd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.