3 lyc­ka­de kom­bi­na­tio­ner

Vi i Kista - - BOSTAD -

Här ar­be­tas käns­lan för na­tu­ren fram med störs­ta för­sik­tig­het. Ta­pe­ter och mat­tor pryds med vi­ta och gråa skugg­möns­ter, il­lu­sio­ner av sten, mar­mor och gre­nar. Här syns skog och dim­ma blan­dad med obe­hand­lat trä, väv­da struk­tu­rer och or­ga­niskt spre­tigt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.