3 sa­ker du in­te får mis­sa i vec­kan

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

164-FES­TI­VA­LEN Ghet­tosu­perstars, Keya, Lau­ra, Lo­ka­zo, Ta­mal­ly dan­ce­group, Adri­ja­na, Na­dy, Ka­osz uni­ty, Ness – någ­ra av de namn som står på sce­nen.

När: Val­borgs­mäs­so­af­ton kl 15–22.

Var: KFUM-går­den på Jyl­lands­ga­tan 16 i Kista. EX­IL – FRIA POETER PÅ FLYKT Un­der en po­e­tisk vand­ring i Kista Gal­le­ria får publi­ken ta del av ex­il­po­e­ters tex­ter om fri­het. När: 1/5 kl 15 och 2/5 kl 17. Var: Kista gal­le­ria. SKRIVARCIRKEL Är du bli­van­de po­et? För­fat­ta­re? Ald­rig skri­vit ett ord men vill tes­ta? Var­je må­nad möts vi på bib­li­o­te­ket för att tes­ta nya skrivöv­ning­ar. Gra­tis. Från 13 år. När: 4 maj kl 17.00–18.30. Var: Tens­ta bib­li­o­tek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.