Pris till ju­rist

Vi i Kista - - NYHETER -

Ju­ris­ten Do­na Ha­ri­ri, som var­je vec­ka er­bju­der ju­ri­disk råd­giving på Hus­by bib­li­o­tek, be­lö­na­des ny­li­gen för sitt ”långvariga och brin­nan­de en­ga­ge­mang för al­la män­ni­skors rätt att kän­na till si­na rät­tig­he­ter”.

I april till­de­la­des hon IMpri­set 2016. IM står för In­di­vi­du­ell män­ni­sko­hjälp och är en svensk bi­stånds­or­ga­ni­sa­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.