Tors­dags­kul!

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Om du är mel­lan 9–12 år och vill hit­ta på ro­li­ga och bra gre­jer på bib­li­o­te­ket är det här nå­got för dig. Vi dis­ku­te­rar böc­ker och läs­ning, skri­ver och pyss­lar. Ibland fi­kar vi och ibland kol­lar vi på film. Ibland gör vi nå­got an­nat. Var med och be­stäm! Väl­kom­men! Tid: 15.00– 16.00. Plats: Tens­ta bibliotek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.