Minibio på Hus­by bibliotek

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Un­der fre­da­gen får barn från 3 år smy­ga in till bib­li­o­te­ket en halv­tim­me in­nan vi öpp­nar och tit­ta på film. Film­vis­ning­en bör­jar kloc­kan 09.30. Fö­ran­mäl er på te­le­fon 508 305 05. Ål­der från 3 år! Väl­kom­na! Plats: Hus­by bibliotek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.