HALLÅ DÄR

Keya, rap­pa­re från Hus­by som ny­li­gen syn­tes i TV4:s ”Lyck­li­ga ga­tan”.

Vi i Kista - - HEJ KISTA - Hai­dar Haj­da­ri

Vad har hänt ef­ter Lyck­li­ga Ga­tan? Vil­ka är di­na spon­ta­na re­ak­tio­ner ef­ter av­snit­tet? – In­te så myc­ket, jag är li­ka lyck­lig som in­nan men det är all­tid trev­ligt med fi­na ord från folk. För­vän­ta­de mig in­te så myc­ket ut­an vil­le ba­ra vi­sa upp mitt om­rå­de och vi­sa Sve­ri­ge min mu­si­ka­lis­ka ta­lang. Job­bar du på nå­got nu ef­ter Lyck­li­ga Ga­tan? – Jag har job­bat sen da­gen jag sat­te min fot in i det he­la, vi job­bar kon­stant. Var ser man dig i som­mar? Vad ska man hål­la ut­kik ef­ter? – Jag kom­mer att spe­la li­te runt om, håll er upp­da­te­ra­de via mi­na so­ci­al me­di­er... ha­ha ha­tar att sä­ga så men ni ha­jar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.