3 sa­ker du in­te får mis­sa i vec­kan

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

HÄLSODAG

Pro­va på yo­ga, stav­gång, mind­ful­ness, få häl­so­tips, hen- namål­ning och skö­na föt­ter, hand­la smyc­ken. Bar­nen får ri­da på pon­ny­häst och bli an­sikts­må­la­de mm. Fri en­tré. När: Lörd den 14 maj kl. 13–17 Var: Eg­ge­by gård

SVENSKA MED BABY PÅ KIS­TA BIBLIOTEK

För för­äld­ra­le­di­ga. Svenska med baby er­bju­der nya mö­ten mel­lan för­äld­rar och barn från he­la Stock­holms­om­rå­det – och med ur­sprung i he­la värl­den. När: Mån den 9 maj kl 12.30– 14.00 Var: Kis­ta bibliotek

MINIBIO PÅ HUS­BY BIBLIOTEK

Un­der fre­da­gen får barn från 3 år smy­ga in till bib­li­o­te­ket en halv­tim­me in­nan öpp­ning och tit­ta på film. Fö­ran­mäl görs på te­le­fon 08-50830505. Ål­der från 3 år

När: Fre­da­gen den 13 maj kl 09.30

Var: Hus­by bibliotek

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.