Skriv en no­vell – täv­la med oss

Vi i Kista - - NYHETER -

Är du en be­rät­ta­re med käns­la för din ort? Då är det dags att fat­ta pen­nan och pas­sa på. Nu ut­ly­ser Vi i -tid­ning­ar­na no­vell­täv­ling för al­la vå­ra lä­sa­re. Fram till den 20 maj tar vi emot era no­vel­ler. Det vin­nan­de bi­dra­get pub­li­ce­ras i vår tid­ning och på web­ben un­der som­mar­må­na­der­na.

Skriv en kor­ta­re, in­ten­siv be­rät­tel­se i no­vell­form. Äm­net är fritt, men lo­ka­la re­fe­ren­ser bör fin­nas med. Al­la, gam­mal som ung, är väl­kom­na att skic­ka in ett bi­drag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.