FÖDDA

Vi i Kista - - FAMILJ -

Lil­la Elis var 48 cen­ti­me­ter lång och väg­de 2,6 ki­lo när han föd­des vid lunch­tid 21 april. Han fick en ovän­tad och hän­del­se­rik start på li­vet, men mår i dag ut­märkt. Mam­ma och pap­pa är väl­digt stol­ta.

Från 11 mars för­gyl­ler Ju­nie vå­ra liv! Hon kom med se­ger­hu­van på. All kär­lek och lyck­önsk­ning­ar i li­vet från sto­re­bror Le­o­nard, mam­ma Elin och pap­pa Mag­nus.

Väl­kom­men Adri­an! Ali­ces lil­le­bror, vårt barn­barn. Föd­des 15 April 2016 på BB Stock­holm. Med på bil­den är stolt sto­ra­sys­ter Alice. Kram från Mor­mor Ma­rie och mor­far Gö­te Wi­den­rot.

Väl­kom­men lil­la sol­strå­le! Ed­vin föd­des den 6 no­vem­ber 2015, 53 cm och 3 780 gram. Mam­ma Em­ma, pap­pa Te­e­mu och sto­ra­sys­ter Ei­ra äls­kar dig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.