Vik di­na eg­na kru­kor

Att gö­ra eg­na kru­kor av pap­per för att dri­va upp plan­tor är bå­de bil­ligt och mil­jö­vän­ligt. Pap­perskru­kor fun­ge­rar bra till frö­såd­der och snabb­ro­ta­de stick­ling­ar. När det är dags för plan­te­ring sät­ter du ba­ra ner kru­kan i jor­den och snart är den för­svun­nen

Vi i Kista - - BOSTAD -

1 Bör­ja med att ta loss ett upp­slag ur tid­ning­en och vik det på mit­ten.

2 Pla­ce­ra en kon­serv­burk el­ler flas­ka någ­ra cen­ti­me­ter från kan­ten av tid­ning­en och bör­ja rul­la.

3 Vik in flär­par i bot­ten sam­ti­digt som du rull­lar bur­ken.

4 Fäst den sista flär­pen un­der den förs­ta och ta ut kon­serv­bur­ken. Här kan du be­hö­va lir­ka li­te el­ler ta ut bur­ken för att fäs­ta sista flär­pen.

5 Vik in över­kan­ten en cen­ti­me­ter så att kru­kan blir sta­dig.

6 Pla­ce­ra kru­kan på en bric­ka, tall­rik el­ler i en plast­burk. Där­ef­ter är det ba­ra att fyl­la på med jord, frö och vat­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.