För­lust för Kis­ta Ga­laxy

Vi i Kista - - SPORT -

FOTBOLL. Kis­ta Ga­laxy tog emot sä­song­ens förs­ta för­lust bor­ta mot Tä­by FK i Di­vi­sion 3. Ki­sta­la­get ha­de svårt att eta­ble­ra ett spel på na­tur­grä­set och Tä­bys fy­sik och pres­spel ska­pa­de sto­ra pro­blem för ny­kom­ling­ar­na. Ett lä­ge i bör­jan av mat­chen var den en­da mål­chan­sen Ga­laxy lyc­ka­des ska­pa ge­nom skyt­te­kung­en Ou­a­hid Bou­ka, som var up­pen­bart fru­stre­rad ef­ter mat­chen.

– Vis­sa vå­gar in­te spe­la fotboll och stres­sar sig själ­va för att de är räd­da för att miss­lyc­kas, sä­ger han.

Mat­chen slu­ta­de 2-0 till Tä­by FK och Ga­laxy sit­ter nu på en sjät­te plats i ta­bel­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.