3. NÄR KOM­MER SPÅNGA-TENS­TA STADSDELSNÄMND SAMMANTRÄDA I HJULS­TA? ( VIL­KET HAR VA­RIT PÅ FÖR­SLAG)

Vi i Kista - - NYHETER - 070-78 72 077

Det finns stor brist på sam­lings­lo­ka­ler i Hjuls­ta. Vi för­sök­te hit­ta lo­kal för fri­tids­gård, det var jät­tesvårt. Vi fort­sät­ter le­ta lämp­li­ga lo­ka­ler, där­för är svårt att sä­ga när om vi in­te hit­tar än­da­mål­en­lig lo­kal.

Myc­ket snart hop­pas jag! Vi har lagt ett för­slag om det­ta för ett an­tal må­na­der se­dan – ma­jo­ri­te­tens in­tres­se ver­kar ty­värr minst sagt ljum­met. Det är skam­ligt ef­tersom det ty­der på att ma­jo­ri­te­ten in­te tar Hjul­sta­bor­nas frå­gor på all­var.

Jag tror det vo­re oer­hört vär­de­fullt att läg­ga ett SDN-mö­te dit så män­ni­skor får en di­rekt­kon­takt med oss po­li­ti­ker. Jag och M kom­mer fort­sät­ta ar­be­ta för att ett SDN-mö­te läggs till Hjuls­ta så snart som möj­ligt. Ida Nilsing

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.