2. NÄR VAR DU DÄR SE­NAST OCH I VIL­KET ÄREN­DE?

Vi i Kista - - NYHETER -

Jag är of­ta i Hjuls­ta, när jag är på väg till job­bet el­ler be­sö­ker fa­mil­je­med­lem­mar och vän­ner. Jag var i Hjuls­ta igår och åt lunch i Ali Ba­ba piz­ze­ri­an.

Jag var i just Hjuls­ta för någ­ra få vec­kor se­dan då jag be­sök­te Hjuls­ta skolor. An­nars är jag där ibland pre­cis så som jag för­sö­ker be­sö­ka al­la de­lar av stads­de­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.