Ta cy­keln till job­bet el­ler ut i na­tu­ren

Vi i Kista - - FAMILJ -

När du går el­ler cyklar till job­bet istäl­let för att ta bi­len bi­drar du till ett kli­mats­mar­ta­re Stock­holm.

mor­gon­rus­ning­en den 26 maj från klock an 07.00 för att mö­ta cy­klis­ter och gå­en

Hyr cy­kel och upp­täck Jär­vas na­tur.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.