Träf­far för ton­års­för­äld­rar

Vi i Kista - - FAMILJ - stock­holm.se/fa­mil­je­hu­set

En ny se­rie för­äld­ra­träf­far med te­mat ”Äls­ka­de för­ban­na­de ton­å­ring” star­tar i 19 maj kloc­kan barn som snart kom­mer i ton­å­ren el­ler som re­dan är ton­å­ring. Un­der ton­års­ti­den är för

Väl­kom­men med din in­tres­se­an­mä­lan 08-508 01

119.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.