Hälso­dag

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Kl 13–17 är det hälso­dag på Eg­ge­by gård. Du kan pro­va på yo­ga, stav­gång, mind­ful­ness, få häl­so­tips, hen­namål­ning och skö­na föt­ter, hand­la smyc­ken, Fair Tra­de-va­ror, åter­vun­na sa­ker, stic­ka, od­la på föns­ter­brä­dan, äta sop­pa el­ler fi­ka mm mm. Bar­nen får ri­da på pon­ny­häst och bli an­sikts­må­la­de m m. Fri en­tré. Väl­kom­men! Arr: Jär­va Fol­kets Park och ABF Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.