Film­fre­dag!

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Fre­da­gar kl 17.00 vi­sar Kis­ta Bib­li­o­teks film­klubb spän­nan­de, roliga, nya och gam­la fil­mer som rik­tar sig till dig som är mel­lan 13–18 år. För att få va­ra med på vå­ra film­vis­ning­ar be­hö­ver du bli med­lem i vår film­klubb. Det blir du en­kelt på plats och då får du ett eget med­lems­kort. Gra­tis. Film den 20 maj: Ma­le­fi­cent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.