3 sa­ker du in­te får mis­sa i vec­kan

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

FÖRFATTARBESÖK För­fat­ta­ren Alex­an­der Mah­moud, bo­en­de i Hus­by, be­sö­ker Hus­by bib­li­o­tek för att ta­la om sin bok ”Mel­lan rum­men”. NÄR: 19 maj kloc­kan 17.00 VAR: Hus­by bib­li­o­tek

EUROVISION I JÄR­VA

Hus­by kul­tur­kvar­ter bju­der på mat och mu­sik i sam­ar­be­te med Stock­holm stad. Im­pro­vi­se­ra­de Eu­ro vi­sion fö­re­ställ­ning med te­a­ter­grup­pen Kung& Drott­ning och sam­ba­fot­boll. NÄR: 14 maj kloc­kan 14–17. VAR: Hus­by träff och Kvarn­bac­ka boll­plan

ÖP­PET MÖ­TE Rö­da Kor­sets Tenstagrupp. Med underhållning av Not­knix­ar­na. Kaf­fe med bröd ser­ve­ras. NÄR: Elins borgs bac­kens ser­vice­hus i sam­lings­sa­len VAR: Mån­da­gen den 16 maj kloc­kan 14.00.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.