Stul­na cy­keln åter­fun­nen

Vi i Kista - - NYHETER -

När Kista­bon Has­se Eriks­son drabbades av in­brott i sin bo­stad i slu­tet av april, stals bland an­nat hans dot­ters spe­ci­al­de­sig­na­de cy­kel värd 100 000 kro­nor.

Cy­keln var ny­in­köpt och unik, be­rät­ta­de vi för två num­mer se­dan. Po­li­sen la­de ner ut­red­ning­en re­la­tivt om­gå­en­de, så Has­se Eriks­son tog sa­ken i eg­na hän­der och ut­fär­da­de en ef­ter­lys­ning med till­hö­ran­de hit­te­lön. Nu är cy­keln åter­fun­nen. – Vi ha­de satt upp lap­par över­allt, i Hus­by och Akal­la, sä­ger Has­se Eriks­son.

Dot­tern la­de ut en ef­ter­lys­ning på Fa­ce­book och media upp­märk­sam­ma­de stöl­den.

– Till slut var det en som ring­de och sa­de att han ha­de cy­keln. Han fick 10 000 kro­nor i hit­te­lön, sä­ger Has­se Eriks­son.

Han har si­na miss­tan­kar om hur cy­keln kom dit, men han har in­te ve­lat dra in po­li­sen, be­rät­tar han.

Dot­tern blev jät­te­glad över att få till­baks sin cy­kel.

– Se­dan har jag en tra­sig ru­ta som in­te har åt­gär­dats på tre vec­kor. Trå­kigt, men så är det här i li­vet, sä­ger Has­se Eriks­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.