Det­ta har hänt

Vi i Kista - - FAMILJ -

SI­MON stäl­ler upp i del­täv­ling­en i Hus­by den 29:e mars 2015.

HAN avan­ce­rar till Fö­re­na­de För­or­ters fi­nal i Skär­hol­men den tred­je maj där de bäs­ta fy­ra po­e­ter­na skul­le bil­da la­get som ställ­de upp i Po­etry Slam SM.

SI­MON ingick i Fö­re­na­de För­or­ters bi­drag till SM till­sam­mans med Eli­se Ek­men, Per Bu­te­nas och Sabrin Iben­jel­lal, vil­ka vann si­na re­spek­ti­ve del­täv­ling­ar.

SI­MON vin­ner fi­na­len i Po­etry Slam SM den 16:e maj 2015 och kröns till Sve­ri­ges bäs­ta scen­po­et. Fö­re­na­de för­or­ter vann dess­utom lag­pri­set. Si­mon ska nu stäl­la upp i Po­e­si VM i Frank­ri­ke mel­lan 23-29 maj 2016.

SAGT OM FÖ­RE­NA­DE FÖRORTERA IN­SAT­SER:

”Fe­tas­te gre­jen som hänt sen Zla­tan!” – Da­ni­el Boya­ci­oglu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.