Se­ma­nur Ta­skin

Vi i Kista - - KULTUR -

ÅL­DER: 22 år. BAK­GRUND: Född och upp­vux­en i Hu­vuds­ta. Bor fort­fa­ran­de kvar hem­ma. GÖR: Stu­de­rar till lä­ka­re på Ka­ro­lins­ka In­sti­tu­tet i Sol­na.

MED­LEM­SKAP: Mil­jö­par­ti­et, Svens­ka Mus­li­mer för Fred och Rätt­vi­sa, IOGT-NTO ung­dom.

FRI­TID: När­mar sig 40 pass på gym­met. Skri­ver dag­bok och myc­ket an­nat. AK­TU­ELL: Hop­pa­de för någ­ra vec­kor se­dan av som språk­rör för Grön Ung­dom. FA­VO­RIT­PLATS i Sol­na: Bän­kar­na vid Guld­por­ten längst upp på Jo­han En­bergs väg i Väst­ra Sko­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.