KUNGSÄNGSLILJAN – EN GI­VEN FA­VO­RIT

Vi i Kista - - BOSTAD -

har med sitt ski­ra och ele­gan­ta ut­se­en­de en gi­ven plats i vå­rens plan­te­ring­ar. All­ra helst vill kungsängsliljan stå ljust och svalt men frost­fritt. I en­trén, på bal­kong­en el­ler i ute­rum­met pas­sar de per­fekt. En kor­ta­re pe­ri­od kla­rar sig blom­mor­na även ut­märkt in­om­hus. Jor­den ska då hål­las kon­stant fuk­tig. Ef­ter blom­ning­en kan lö­kar­na plan­te­ras ut i träd­går­den för att åter­kom­ma med blom­ning till näs­ta år. De kan då göds­las med ben­mjöl. Om kungsängsliljan trivs spri­der den sig gär­na och bil­dar un­der­ba­ra mat­tor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.