TÖREL GER VO­LYM

Vi i Kista - - BOSTAD -

är en vo­lym­ska­pan­de sort av Törel, som ger här­lig lys­ter till plan­te­ring­en tack va­re sitt frä­scha blad­verk. De pe­ren­na tö­rel­väx­ter­na trivs i van­lig träd­gårds­jord, ba­ra den är väl­drä­ne­rad och kalk­hal­tig. Om du vill hind­ra allt­för fram­fu­sig sprid­ning kan du plan­te­ra tö­reln i ett ned­grävt drä­ne­rings­rör, en bot­ten­lös hink el­ler lik­nan­de, och ploc­ka bort fröplan­tor­na på vå­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.