FAN­TAS­TIS­KA MARKTÄCKAREN ALUNROT

Vi i Kista - - BOSTAD -

säljs för si­na ut­trycks­ful­la blads skull och finns i många oli­ka ny­an­ser, allt ifrån koppar­brunt till vin­rött och li­me­grönt. Alunrot är lämp­lig att plan­te­ra i kan­ten av plan­te­rings­kär­let ef­tersom de täc­ker jor­den fint. Det finns ett stort ut­bud av sor­ter, vil­ket gör det lätt att hit­ta färg­to­ner som kom­plet­te­rar den öv­ri­ga plan­te­ring­en och gör den lugn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.