För­lust igen för Kis­ta Ga­laxy

Vi i Kista - - SPORT -

Kis­ta Ga­laxy för­lo­ra­de sin and­ra match för sä­song­en hem­ma mot IFK Li­din­gö med 0-2. För­lus­ten in­ne­bar två ra­ka för­lus­ter i se­ri­e­spe­let och Los Ga­lax­i­cos sit­ter nu tre pla­ce­ring­ar från bot­ten, med en­dast en vinst i ba­ga­get.

– Jag tyc­ker vi käm­par bra he­la mat­chen, men det känns trist att sä­ga att vi sak­nar kva­li­tet i det vi gör vid av­gö­ran­de lä­gen. Vi ha­de in­te den bäs­ta da­gen. Men jag är i över­lag nöjd med in­ställ­ning­en, sa­de Ga­laxys hu­vud­trä­na­re Ro­bel Ala­zar.

Desto bätt­re gick det för lo­kal­kon­kur­ren­ter­na, Kis­ta SC, som tog sin förs­ta vinst bor­ta mot Häs­sel­by. Siff­ror­na skrevs till 2-1 till Kis­ta ef­ter att ha vänt från un­der­läge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.