BLAN­DA­DE RE­SUL­TAT FÖR PROFF­SEN FRÅN JÄRVA

Det fort­sät­ter pro­du­ce­ras fot­bolls­spe­la­re i Jär­va­om­rå­det. Den­na sä­song har fy­ra spe­la­re hu­se­rat i oli­ka hörn av Eu­ro­pa, med blan­da­de re­sul­tat. Se hur det har gått för de Jär­va­föd­da ut­lands­proff­sen.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Anders Ek­ström/Au­gust Spång­berg

Tid­ning­en sam­man­fat­tar sä­song­en för fot­bolls­proff­sen från Järva. He­nok Go­i­tom som spe­lar i Ge­ta­fe har den­na sä­song del­ta­git i två mat­cher ut­an att gö­ra mål.

FOTO: BENGT JÖRNÅKER

FOTO: BENGT JÖRNÅKER

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.