Eg­ge­by folkmusikfestival

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Gäst­spel av en unik eng­elsk dan­s­trupp, Eng­lish Mi­scel­la­ny. Dans, mu­sik, sång och fan­ta­si­ful­la dräk­ter i sam­ver­kan med Spånga Folk­dans­gil­le och spel­mansla­get Trä­takt. Dess­utom spel­män i sto­ra och små grup­per med fi­ol, nyc­kel­har­pa, drag­spel och gi­tarr. Kl 13.00 in­vig­ning med lur­blås­ning. Kon­fe­ren­ci­er Kent Mal­te Malm­ström. Kl 13.20 All­spel un­der led­ning av Al­lan Wes­tin, Stock­holms Spel­mans­gil­le. Kl 13.40 Grupp­spel. Kl 14.30 Un­der­håll­ning av song­kö­ren Ton­fiss­kar­na. Kl 15.00 Un­der­håll­ning av Eng­lish Mi­scel­la­ny, Spånga Folk­dans­gil­le och Trä­takt. Kl 16.30 Grupp­spel. Kl 17.00 All­spel. Fri en­tré. Kaf­fe­ser­ve­ring he­la da­gen. Mer in­for­ma­tion på www.eg­ge­by.se och 08 7520910. Plats: Eg­ge­by gård. Skic­ka gär­na in di­na tips till fri­da.broo­ke@ di­rekt­press.se. Det är gra­tis för för­e­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.