LE­GO-ut­ställ­ning på Kis­ta Bib­li­o­tek.

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Ut­stäl­la­re är med­lem­mar i Swebrick, en rikstäc­kan­de för­e­ning för vux­na le­go­byg­ga­re. Lör­da­gen den 28 maj mel­lan kl 10.00 till 18.00 vi­sar någ­ra av Sve­ri­ges bäs­ta le­go­byg­ga­re si­na egen­de­sig­na­de byg­gen på Kis­ta bib­li­o­tek. Al­la åld­rar är väl­kom­na, fritt in­trä­de!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.