Vil­ket är ditt värs­ta se­mes­ter­min­ne?

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

Ni­na Ej­lerts­son, 37, gym­na­sie­lä­ra­re – Det värs­ta är nog när jag blev mat­för­gif­tad på den egyp­tis­ka lands­byg­den. En an­nan gång fick jag in­flu­en­sa up­pe i ber­gen i Gu­a­te­ma­la. Det var in­te kul.

Jo­han Myrs­me­den, 22, stu­de­ran­de – En rik­tig skräckupp­le­vel­se var Ho­tel Lu­na i Prag på klass­re­sa i ni­an. He­la ho­tel­let stank. Var­nings­flagg his­sad om det finns kvar.

Christian Wol­lin, 29, bu­tiksan­ställd – Jag kom­mer fak­tiskt in­te på någ­ra skräckupp­le­vel­ser. Jag har ba­ra bra se­mes­ter­min­nen, spe­ci­ellt från Fi­ji­ö­ar­na i Sö­der­ha­vet. Dit re­ser jag gär­na igen.

The­re­sa Näslund, 39, di­vi­sions­kon­struk­tör, med dot­tern Lily, 4 år – En se­gel­se­mes­ter i Stock­holms skär­gård för drygt tio år se­dan. Det reg­na­de oav­bru­tet i två vec­kors tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.