3 sa­ker du in­te får mis­sa i vec­kan

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

FREDAGSCHILL PÅ BIBBLAN

Teck­nings­klubb på Rin­ke­by bib­li­o­tek. Tid: 27 maj 15.30–17.00. Plats: Rin­ke­by bib­li­o­tek

FOLKMUSIKFESTIVAL

Gäst­spel av en unik eng­elsk dan­s­trupp, Eng­lish Mi­scel­la­ny. Dans, mu­sik, sång och fan­ta­si­ful­la dräk­ter i sam­ver­kan med Spånga Folk­dans­gil­le och spel­mansla­get Trä­takt. Fri en­tré. Kaf­fe­ser­ve­ring he­la da­gen. Mer in­for­ma­tion på www.eg­ge­by.se

och 08 7520910. Tid: 28 maj kloc­kan 13.00 och fram­åt Plats: Eg­ge­by gård

LEGOUTSTÄLLNING

Någ­ra av Sve­ri­ges bäs­ta le­go­byg­ga­re stäl­ler ut si­na egen­de­sig­na­de byg­gen.

Tid: 28 maj kloc­kan 10.00– 18.00. Plats: Kis­ta bib­li­o­tek

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.