VISS­TE DU ATT ...

Vi i Kista - - NYHETER -

Det i slu­tet av april in­vig­des ett romskt barn­bib­li­o­tek i Bu­ka­rest med hjälp av in­sam­la­de me­del från Sve­ri­ge. Ett vik­tigt bi­drag till bib­li­o­te­ket är in­täk­ter­na från boken ”Askung­en i Rin­ke­by”, skri­ven av roms­ka barn på As­ke­by­sko­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.