Spånga-Kis­ta för­sam­ling 21 maj – 5 ju­ni 2016

Vi i Kista - - NYHETER -

Kis­ta kyr­ka Kis­ta torg 2 Sön 22 maj 11.00 Hög­mäs­sa. Maj­ken Till­berg, Gu­nil­la Sjö­mar Par­nell, mu­si­ker.

Sön 22 maj 16.00 Kon­sert. ”Ett ögon­blick i sän­der”. En mu­si­ka­lisk livs­re­sa. Järva Rös­ter, Sa­ra Wänn – di­ri­gent, Jan-Erik Sand­vik – pi­a­no, Pa­trik Ahl­berg – flöjt, An­ci Hjul­ström – re­gi. Fri entrè.

Tis 24 maj 18.30 Vec­ko­mäs­sa. Magnus Hell­ström, Mar­ga­re­ta Lars­son.

Ons 25 maj 12.00 Lun­chan­dakt. Ef­ter an­dak­ten ser­ve­ras kaf­fe/te, smör­gås. Kost­nad 30:

Sön 29 maj 11.00 Hög­mäs­sa. Maj­ken Till­berg, Mar­ga­re­ta Lars­son.

Ons 1 ju­ni 12.00 Lunch­mu­sik. ”Blom­mo­gram­met”. An­ni­ka Lis­tén, Eva Svärd Man­nerstedt, Jan-Erik Sand­vik. Ef­ter mu­si­ken ser­ve­ras kaf­fe/te, smör­gås. Kost­nad 30:

Sön 5 ju­ni 11.00 Hög­mäs­sa. Ma­rie Gran­går­den, Mi­ri­am Eng­ström. Akal­la kyr­ka Si­be­li­us­gång­en 7 Mån & ons 12.30 – 16.00, fre 9.00 – 12.00 öp­pen kyr­ka med kaf­fe­ser­ve­ring. Se­cond­hand­bu­tik öp­pen mån 12.30 – 16.00

Lör 21 maj 18.00 Helgsmål, leds av vo­lon­tä­rer. En­kelt kaf­fe.

Ons 25 maj 13.00 Vec­ko­mäs­sa. Maj­ken Till­berg, Mar­ga­re­ta Lars­son. Kaf­fe och våff­lor ser­ve­ras ef­ter mäs­san.

Lör 28 maj 18.00 Helgsmål, leds av vo­lon­tä­rer. En­kelt kaf­fe.

Lör 4 ju­ni 18.00 Helgsmål, leds av vo­lon­tä­rer. En­kelt kaf­fe.

Spånga kyr­ka Spånga kyrkv 485 Sön 22 maj 11.00 Hög­mäs­sa. Ma­rie Gran­går­den, Gu­nil­la Mos­hi, Ka­rin Wal­lin.

Sön 22 maj 19.00 Kon­sert - Vår­lig kör­mu­sik. Mu­sik av T. Mor­ley, J. Rut­ter, M. Do­mi­ni­que, O. Lind­berg, W Åh­lén. Con Ani­makö­ren, Da­vid Berg­ström – di­ri­gent/pi­a­no.

Sön 29 maj 11.00 Hög­mäs­sa. Anders Roos, Da­vid Berg­ström.

Sön 5 ju­ni 11.00 Hög­mäs­sa. Magnus Hell­ström, Hans Wikström. Rin­ke­by för­sam­lings­gård De­ger­bygränd 24 Mån, tis 9.00 – 12.00 In­ter­re­li­gi­ös kvin­no­grupp. Tis den 24 maj ter­mins­av­slut­ning. Tors­da­gar stängt.

Fre 27 maj 11.00 Värl­dens mäs­sa. Ma­rie Gran­går­den, Gu­nil­la Mos­hi, Ma­rie Cas­sel, Magnus Berg­man. Ter­mins­av­slut­ning.

Spånga för­sam­lings­hus Värs­ta al­lé 1

Ons 25 maj 18.00 Mäs­sa. Ma­rie Gran­går­den, Da­vid Berg­ström, Kar­zan Mah­mood. Kyrk­kaf­fe. Ter­mins­av­slut­ning.

Sön 29 maj 19.00 Vår­fros­sa med Ung­domskö­ren, Spånga mo­tett­kör, Vo­ice Re­jo­ice. Tre kö­rer till­sam­mans med mu­si­ka­lis­ka mö­ten över ge­ne­ra­tions­grän­ser­na. Ge­men­sam­ma num­mer ut­lo­vas. Di­ri­gen­ter: Hans Wikström & To­bi­as Benn­sten. Kol­lekt. Som­mar­fi­ka ser­ve­ras ef­teråt! Fri entrè.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.